Kasabay ko ang Buwan sa pagpupuyat

Published Last Monday at 10:46 PM